logo mvc sunflyerslandgraaf


Onze vereniging is opgericht in 1979 door een drietal echte fanatieke modelbouwers die vooral interesse hadden in vliegtuigen. Inmiddels is onze vereniging uitgegroeid tot meer dan 100 leden, en aangesloten bij FLRCV en KNVVL. (Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers , Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor Luchtvaart)
De naam van onze vereniging is bij de oprichting gekozen uit de drie gemeenten die toen samen gevoegd werden door de overheid, tw. Schaesberg Ubach over Worms en Nieuwenhagen.
Ons vliegveld is bijna een hectare groot en is gelegen aan de karlogweg in Ubach over Worms.
We hebben een geweldig leuk clublokaal . Onze vereniging heeft inmiddels het predicaat : De Gezelligste club van Limburg.
Er wordt bij ons gevlogen met eenvoudige modellen met iets grotere modellen, helikopters en natuurlijk met drones. En met modellen die aangedreven worden door brandstof motoren of electro motoren. Eigenlijk alles wat kan vliegen.
Ben je geïnteresseerd in onze vereniging kom dan gerust eens kijken.
Gevlogen wordt dagelijks vanaf 13.00 uur.
Ons clublokaal is geopend; elke woensdag avond van 19.00 uur tot 22.00 uur.
En elke zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur tot 17.00 ur.
En heb je vragen ben je altijd van harte welkom .
En vergeet vooral niet deze website verder door te ploegen.


 

logo mvc sunflyerslandgraaf


AVG

Met ingang van 25 mei 2018 handhaaft de autoriteit Peroonsgegevens (AP), de nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet AVG
'Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, alle vormen van verenigingen, groot en klein moeten aan de AVG voldoen.

De nieuwe wet verwacht van verenigingen om veel stappen te ondernemen, alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert en kan hoge boetes opleggen.
Ook onze vereniging moet hieraan voldoen.
Er wordt dan ook al hard gewerkt om aan deze nieuwe wet te voldoen.

Hieropvolgend de AVG-wetgeving verklaring:

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat MVCSUNFLYERS het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. MVCSUNFLYERS verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert
de 
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die MVCSUNFLYERS heeft doorlopen om te voldoen
aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet
van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. 
Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
MVCSUNFLYERS begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten
controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
MVCSUNFLYERS kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en
geweten aan de wet te voldoen.

- Het bestuur


 

logo mvc sunflyerslandgraaf


 Vanaf 18 jaar : 125 euro per jaar
Vanaf 65 jaar : 60 euro per jaar

 Proeftijd.
Alle nieuwe leden zijn aspirant lid en hebben een proeftijd van 1 jaar. Het bestuur kan tijdens deze periode het lidmaatschap ontbinden.Royement.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat het bestuur overgaat tot royement.

Lid Worden klik HIER

Ons Team

Louis van der Molen

Louis van der Molen

Voorzitter
John Klinkenberg

John Klinkenberg

Kantinebeheer
John Fuchs

John Fuchs

Penningmeester
Jan van Elteren

Jan van Elteren

Veldleider
Klaas Oppenhaussen

Klaas Oppenhaussen

Onderhoud veld
Ray van Elmpt

Ray van Elmpt

Onderhoud veld
Copyright © 2019 mvcsunflyers.nl. All Rights Reserved.Rekeningnummer NL03 Rabo 0151 7554 34
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok